Home » Sälja på loppis

Ett bra alternativ om man inte vill sälja sina saker till en antikhandlare eller uppköpare kan vara att hyra bord på en loppis eller anordna en egen loppis. Det går till exempel att sätta in en annons i lokaltidningen att man har loppmarknad i sitt garage eller hyra ett förråd någonstans där man bjuder ut alla sina begagnade varor till försäljning.

I Växjö arrangeras det med jämna mellanrum antik- och samlarmarknader och det är loppis i allén en gång i månaden på sommarhalvåret. Årets övriga månader kan man hålla utkik i dagspressen efter loppisar där man kan boka bord.

Värt att tänka på när man säljer på loppmarknad är att många kunder gärna prutar och inte alltid är beredda att betala det pris man som säljare anser sig vilja ha. Det ligger ett uns sanning i det många påstår, att de bästa sakerna på en loppis alltid går först.